Projekti

 1. Sustav umjetne inteligencije za autonomni nadzor i upravljanje sigurnosti cloud okruženja – AI DEFENDER, EFRR, 17.08.2020-17.08.2023., voditelj: izv. prof. dr. sc. Damir Pintar

 2. Razvoj modela za analizu podataka iz nestrukturiranih izvora informacija s ciljem povećanja kibernetičke sigurnosti u složenim poslovnim sustavima – CYBERBUS-INREBUS, EFRR, 01.08.2020.-01.08.2023., voditelj: izv. prof. dr. sc. Marin Vuković

 3. Prijenos znanja sa istraživačke institucije o najnovijim spoznajama o korištenju tehnologije Spark Streaming za brzu obradu velikih protočnih skupova podataka, AISoft Technology d.o.o., 22.08.2020. - 22.11.2020., voditelj: prof. dr. sc. Krešimir Pripužić

 4. Platforma za nadzor ugroza u heterogenim mrežnim okruženjima – SOC4.0,  EFRR, 17.08.2020.-17.08.2023., voditelj: izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc

 5. Sustav za nadzor i kontrolu usklađenosti distribuiranih procesa u realnom vremenu, otkrivanje anomalija, rano upozoravanje i forenzičku analizu transakcija – PCC, EFRR, 17.08.2020.-17.08.2023., voditelj: prof. dr. sc. Boris Vrdoljak

 6. Učinkovita stvarnovremenska obrada brzih geoprostornih podataka, HRZZ, 01.03.2018. - 01.03.2023., voditelj: prof. dr. sc. Krešimir Pripužić

 7. Razvoj integriranog sustava za zaštitu od kibernetičkih prijevara – IAFS, EFRR, 01.10.2017.-21.12.2019., voditelj: prof. dr. sc. Boris Vrdoljak 

 8. Uporaba metoda i otvorenih tehnologija dubinske analize za unaprjeđenje infrastrukture elektroničkog učenja, 01.10.2015.-31.12.2018., voditelj: izv. prof. dr. sc. Damir Pintar 

 9. NEOS SNA for Telco - inovativni sustav za predviđanje ponašanja pretplatnika u mobilnoj telefoniji, BICRO, 01.01.2016.-30.06.2017., voditelj: izv. prof. dr. sc. Mihaela Vranić 

 10. Pontibus - Integracija e-business cloud platformi, BICRO, 01.01.2016.-30.06.2017., voditelj: prof. dr. sc. Boris Vrdoljak 

 11. Optimizacija upravljanja zalihama poslovnica, dm-drogerie markt d.o.o., 15.10.2015.-danas, voditelj: prof. dr. sc. Krešimir Pripužić 

 12. Primjena metoda strojnog učenja u otkrivanju  prijevara kreditnim karticama, Mercury Processing Services International, 1.6.2018.-5.11.2018., voditelj: izv. prof. dr. sc. Igor Mekterović 

 13. Baze podataka geoprostornih senzora i pokretnih objekata, MZOS, 01.01.2007.-30.06.2013., voditelj: doc. dr. sc. Zdravko Galić